Thái Dương Limousine
Chào Mừng Bạn Đến Với Thái Dương Limousine

Phnom Penh to Ho Chi Minh by Bus

495

Xem Tin Nhanh

Phnom Penh to Ho Chi Minh by Bus

The bus journey from Phnom Penh to Ho Chi Minh takes around 5 to 8 hrs depending on the service used and time delays at the border crossing. The journey distance is around 230km+. All buses cross the border at Bavet/Moc Bai. Cambodia offers visa on arrival although Vietnam does not.

Phnom Penh to Ho Chi Minh Bus Schedule
Phnom Penh to Ho Chi Minh by Bus

Phnom Penh to Ho Chi Minh by Bus Schedule

OPERATOR DEPART FROM ARRIVE AT VEHICLE DEPART TIME ARRIVE TIME (EST.) TRAVEL TIME (EST.) FARE (USD)
Virak Buntham VET Phnom Penh Ho Chi Minh Hotel Bus 1:30 9:30 8 15/ 15
Thai Duong Limousine Phnom Penh Hochiminh Limousine 9 seat 7:00 12:00 5 22
Sorya Express Phnom Penh Hochiminh BUS 42 6:30 12:30 6 12
Kumho Samco Buslines Phnom Penh Hochiminh BUS 42 6:30 12:30 6 10
Thai Duong Cambodia  Phnom Penh Hochiminh BUS 19 8:30 13:30 5 26
Kumho Samco Buslines Phnom Penh Hochiminh BUS 42 8:00 14:00 6 10
Giant Ibis Phnom Penh Hochiminh BUS 42 8:00 14:00 6 18
Kumho Samco Buslines Phnom Penh Hochiminh BUS 42 9:30 15:30 6 10
Kumho Samco Buslines Phnom Penh Hochiminh BUS 42 11:00 17:00 6 10
Giant Ibis Phnom Penh Hochiminh BUS 42 12:30 18:30 6 16 – 18
Kumho Samco Buslines Phnom Penh Hochiminh BUS 42 13:30 19:30 6 10
Mekong Express Phnom Penh Hochiminh BUS 42 14:30 19:30 5 12 – 14
Kumho Samco Buslines Phnom Penh Hochiminh BUS 42 15:00 21:00 6 10
Kumho Samco Buslines Phnom Penh Hochiminh BUS 42 16:00 22:00 6 10
Phnom Penh to Ho Chi Minh by Bus 2023
Phnom Penh to Ho Chi Minh by Bus 2023

Ho Chi Minh to Phnom Penh Bus Schedule

OPERATOR DEPART FROM ARRIVE AT VEHICLE DEPART TIME ARRIVE TIME (EST.) TRAVEL TIME (EST.) FARE (USD)
Virak Buntham VET Ho Chi Minh Phnom Penh 2+2, Sleeper,AC (48 seats.) 0:30 10:30 10 10/ 10
Thai Duong  Limousine Hochiminh Phnom Penh VIP Limousine 7:00 12:00 5 20 -28
Kumho Samco Buslines Hochiminh Phnom Penh BUS 42 7:00 13:00 6 11
Mekong Express Hochiminh Phnom Penh BUS 42 8:30 13:30 5 13 – 14
Kumho Samco Buslines Hochiminh Phnom Penh BUS 42 8:00 14:00 6 11
Giant Ibis Hochiminh Phnom Penh BUS 42 8:00 14:00 6 18
Kumho Samco Buslines Hochiminh Phnom Penh BUS 42 9:30 15:30 6 11
Kumho Samco Buslines Hochiminh Phnom Penh BUS 42 10:30 16:30 6 11
Kumho Samco Buslines Hochiminh Phnom Penh BUS 42 12:00 18:00 6 11
Thai Duong Limousine Hochiminh Phnom Penh VIP Limousine 13:00 18:00 5 25
Giant Ibis Hochiminh Phnom Penh BUS 42 12:30 18:30 6 18
Kumho Samco Buslines Hochiminh Phnom Penh BUS 42 13:30 19:30 6 11
Kumho Samco Buslines Hochiminh Phnom Penh BUS 42 15:00 21:00 6 11

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Lưu ý sau khi nhận xét

Trang web chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn.Mọi thứ rất an toàn, nhưng bạn có thể từ chối nếu muốn. Chấp nhận Đọc thêm