Thái Dương Limousine
Chào Mừng Bạn Đến Với Thái Dương Limousine

시내 투어 리무진 대여 – Thai Duong Limousine

756

Ho Chi Minh (Saigon) 공항에서 픽업, Thai Duong limousine 리무진 대여. Ho Chi Minh 리무진 버스 서비스에 의한 시티 투어는 베트남에서 가장 큰 도시이자 경제 중심지 인 사이공의 옛 이름이며 베트남 경제의 상당 부분을 차지합니다. 이 도시의 산업은 광업, 건설, 원유, 농업, 해산물 가공, 무역, 금융 및 관광업을 포함합니다. 특히 성장하는 산업 중 하나는 하이테크 산업 및 하이테크 파크로서 다른 국가의 기업을위한 아웃소싱 위치가 되려고합니다. 사실, 호치민시는 베트남에 가장 많은 외국인 투자를 한 도시입니다. Ho Chi Minh City에서 Ho Chi Minh의 Thai Duong Limousine 밴으로 이관하여 안정적이고 전문적인 운전자 서비스를 받으십시오.

Tan son nhat 공항 픽업 (중경) 40 USD

 

포함 된 서비스 : 기본 영어 운영 기사, 모든 연료 및 운전자 요금, 모든 주차 및 공항 요금, 물,지도.
서비스 제외 : 숙박, 입장료, 음식, 관광 정보 및 기타 서비스에 대한 이익.

미국에 연락하십시오 : Thai Duong Limousine 

이메일 :[email protected]
무료 전화 번호 : (+84) 093 856 9 108 E
Zalo, Whatsapp : (084) 0915946427
viber : (084) 093 277 9 703

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Lưu ý sau khi nhận xét

Trang web chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn.Mọi thứ rất an toàn, nhưng bạn có thể từ chối nếu muốn. Chấp nhận Đọc thêm