Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50556 Library:100134 in /home/thaiduonglimousine.com/public_html/wp-content/themes/sahifa/include/config/cnn.php on line 2
'.$response_message; echo '
Bạn đã thanh toán thành công cho mã đơn hàng : '.$order_info .' với số tiền : '. $tien .',000 VNĐ
Mã giao dịch Online của bạn là : '.$trans_ref; echo '
Nhà xe sẽ liên hệ lại với quý khách trong vòng 30 phút để xác nhận .
Một thông báo đã được gơi vào email : '.$email .'
Bạn Vui Lòng Giữ Điện Thoại Để Nhà Xe Liên Lạc - Xin Cảm Ơn !'; } else if ($demcheck == 0) { echo '
Mã Đơn Hàng không tồn tại vui lòng gọi xác nhận lại thông tin thanh toán với nhà xe
Xin Cảm Ơn !'; } else { echo '
Mã Đơn Hàng bị lỗi . Vui lòng gọi xác nhận lại thông tin thanh toán với nhà xe
Xin Cảm Ơn !'; } } else if ($response_code == "99") echo '
Giao dịch đã bị hũy bỏ
'; else { echo "Lỗi Giao Dịch Không Thành Công . Mã Lỗi : (".$response_code.")
"; } if (empty ($response_code)) { echo '
Giao Dịch Bị Hủy Khi Thanh Toán Hoặc Không Phát Sinh Mã Giao Dịch
Vui Lòng Liên Hệ Lại Nhà Xe - Xin Cảm Ơn !'; } $check1 = $_SESSION['message']; if ($check1 == 1) { echo '
Hết Thời Gian Thanh Toán Vé - Vui Lòng Book Lại Vé
Xin Cảm Ơn !
'; } else if ($check1 == 2) { echo '
Bạn Chưa Chọn Vé Để Thanh Toán - Vui Lòng Book Lại Vé
Xin Cảm Ơn !
'; } session_unset(); ?>