Thái Dương Limousine
Chào Mừng Bạn Đến Với Thái Dương Limousine
Thẻ duyệt

Saigon 리무진 대여에 의한 Ho tram Resort

Saigon 리무진 대여에 의한 Ho tram Resort

그랜드 호 트램 스트립 리조트, 베트남 최초의 대규모 통합 럭셔리 리조트와 엔터테인먼트입니다 목적지는 베트남에서 가장 큰 관광 단지가 될 계획 인 Ho Tram Strip 리조트 단지의 복합 부지 개발의 첫 번째 구성 요소가 될 것입니다. Ho Chi Minh City 또는 Ho Chi Minh 공항에서 다음 차량 및 요금으로 Xuyen Moc, Ba ria, Vung tau의 Ho Tram Strip으로 리무진…

Trang web chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn.Mọi thứ rất an toàn, nhưng bạn có thể từ chối nếu muốn. Chấp nhận Đọc thêm