Thái Dương Limousine
Chào Mừng Bạn Đến Với Thái Dương Limousine
Thẻ duyệt

호치민 공항 리무진 밴 픽업

호치민 공항 리무진 밴 픽업

Ho Chi Minh (Saigon) 공항에서 픽업, Thai Duong limousine 리무진 대여. Ho Chi Minh 리무진 버스 서비스에 의한 시티 투어는 베트남에서 가장 큰 도시이자 경제 중심지 인 사이공의 옛 이름이며 베트남 경제의 상당 부분을 차지합니다. 이 도시의 산업은 광업, 건설, 원유, 농업, 해산물 가공, 무역, 금융 및 관광업을 포함합니다. 특히 성장하는 산업 중 하나는 하이테크 산업 및 하이테크…

Trang web chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn.Mọi thứ rất an toàn, nhưng bạn có thể từ chối nếu muốn. Chấp nhận Đọc thêm