Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50556 Library:100134 in /home/thaiduonglimousine.com/public_html/wp-content/themes/sahifa/include/config/cnn.php on line 2
'.$response_message; echo '
Bạn đã thanh toán thành công cho mã đơn hàng : '.$order_info .' với số tiền : '. $tien .',000 VNĐ
Mã giao dịch Online của bạn là : '.$trans_ref; echo '
Chúng tôi sẽ liên hệ lại với quý khách trong vòng 30 phút để xác nhận .
Một thông báo đã được gơi vào email : '.$email .'
Bạn Vui Lòng Giữ Điện Thoại Để Chúng Tôi Liên Lạc - Xin Cảm Ơn !'; } else if ($response_code == "99") echo '
Giao dịch đã bị hũy bỏ
'; else { echo "Lỗi Giao Dịch Không Thành Công . Mã Lỗi : (".$response_code.")
"; } session_unset(); ?>